/, Forskning och utveckling/Nationell satsning på elektriska fordon

Nationell satsning på elektriska fordon

Research Institutes of Sweden (RISE) har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras. Med elektromobilitet avses fordon som har elektriska motorer för drivning, till exempel bränslecellsbilar och batteribilar.

Cmha-itWgAABlDR

Bränslecellsbilen Toyota Mirai

Uppdraget är ett resultat av ett möte mellan Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och ledande företrädare från CEVT, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen, samt Chalmers, Uppsala universitet, Linköpings universitet, RISE, Swedish Electromobility Center och Göteborgs stad.

Under mötet diskuterades en gemensam forskningssatsning som ska göra Sverige världsledande inom elektromobilitet, dvs. fordon som har elektriska motorer för drivning. Syftet med satsningen är att alla parter ska bidra till en gemensam kraftsamling för att stärka forskning och utveckling inom området.

Utvecklingen inom fordonsindustrin går nu snabbt mot elektrifierad mobilitet.

– De större biltillverkarna som Toyota, Hyundai, Honda, har redan bränslecellsbilar i serieproduktion och inom de närmsta åren kommer världens tio största biltillverkare att ha modeller på marknaden. Även lättare bussar och lastbilar kommer nu med denna teknik, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Bränslecellsfordon tankas med vätgas på några få minuter och bilen skapar sedan sin egen elektricitet under färd med hjälp av en bränslecellsstack. Bilarna går ca 50-80 mil på en tank (oberoende av utomhustemperatur) och deras enda utsläpp är ren vattenånga.

2018-12-20T11:13:08+00:002017-05-23|Bränslecellsfordon, Forskning och utveckling|