//Ny metod gör bakterier till vätgasfabriker

Ny metod gör bakterier till vätgasfabriker

Forskare vid Uppsala universitet presenterar i senaste numret av Energy and Environmental Science en ny metod som skapar cellulära vätgasfabriker med hjälp av konstgjorda enzymer.

invivoactivationofanMetoden går ut på att föra in designade molekyler i genetisk modifierade organismer för att aktivera ett annars inaktivt enzym att börja producera vätgas.

Vätgas kan framställas genom elektrolys, där elektricitet används för att spjälka upp vattenmolekyler till vätgas och syre. Det forskarna nu tittat på är enzymer som finns i naturen som tillverkar vätgas i bakterier och alger, så kallade järn-järn-hydrogenaser. Men dessa enzymerna finns bara i vissa mikroorganismer som är svåra att odla. Storskalig produktion av järn-järn hydrogenaser i bakterier ger också en inaktiv form av enzymet som inte går att använda.

Det är detta oanvändbara enzym som forskarna nu lyckats aktivera i genetiskt modifierade organismer, genom att kombinera det med designade syntetiska molekyler.

– Vi kan modifiera utvalda organismer genetiskt och föra in genen som kodar för enzymet i mer lätthanterliga bakterier för att sedan aktivera det med hjälp av våra syntetiska järnföreningar. Dessa artificiellt aktiverade enzymer har visat sig vara fullt funktionella och omvandlar vanliga E.coli-bakterier till cellulära vätgasfabriker, säger professor Peter Lindblad som tillsammans med forskarkollegan Gustav Berggren lett arbetet vid institutionen för Kemi-Ångström i Uppsala.

– Om vi lyckas förfina metoden så som vi planerar har den potential att påtagligt underlätta biologisk framställning av vätgas från solljus och vatten, säger Gustav Berggren.

Läs artikeln här >>

2018-12-20T11:13:08+00:002017-05-04|Forskning och utveckling|