I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet får ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Vätgas Sverige välkomnar satsningen och efterlyser samtidigt att vätgas tydligt inkluderas.

Inom Klimatklivet kan regionala och lokala satsningar ansöka om statligt stöd till projekt som minskar utsläppen av växthusgaser. Vätgas Sverige välkomnar satsningen, men trycker samtidigt på att även vätgas måste ges möjligheten att få ta del av Klimatklivets stöd.

– Det är mycket positivt att mer pengar avsätts till klimatinitiativ. Men därmed ökar också vikten av att pengarna fördelas på ett mera rättvist sätt. Även vätgas som drivmedel måste ges en chans att få ta del av pengarna. Klimatklivet har nästan uteslutande prioriterat el och biogas, trots att det finns ett mål om teknikdiversitet i programmet, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Satsningar genom Klimatklivet ska generellt sett matchas med minst 50 procents medfinansiering av företag, kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar. Genom Klimatklivet avsätts pengar till klimatinvesteringar i Sverige för 8–10 miljarder kronor under perioden 2015–2020.