/, Distribution, Energilagring, Industri, Produktion, Rapport/Ny rapport visar 12 möjligheter för vätgas

Ny rapport visar 12 möjligheter för vätgas

I en ny rapport inom EU-projektet the Blue Move for a Green Economy beskrivs 12 möjligheter för produktion, industri, lagring och distribution av vätgas i regionerna kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

rapport

Ladda ner rapporten

I rapporten ”Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon” beskrivs bland annat hur vätgas kan ersätta fossila bränslen vid sopförbränning. I avfallskraftvärmeverk omvandlas brännbart avfall från hushåll och verksamheter till värme och el. Men förbränning av avfall är ofta marginellt lönsamt eftersom avfall inte kan lagras längre perioder utan behöver tas om hand fortlöpande.

Vanligtvis används stora mängder fossil energi vid uppstart av värmepannor och när temperaturen i förbränningskamrarna sjunker under en viss temperatur. Här har rapporten inom Blue Move undersökt ekonomiska och tekniska modeller där den fossila energin byts ut mot vätgas framställd av anläggningens egna förnybara källor.

– Vad vi gör är att titta på en lösning som gör det ekonomiskt fördelaktigt att komma bort från en förbränning som ger stora koldiodixutsläpp. Här ser vi en stor potential för användningen av vätgas på energiåtervinningsanläggningar i regionerna kring Öresund, Skagerrak och Kattegatt, säger Jon Eriksen, projektledare på Kunnskapsbyen Lillestrøm, som är huvudförfattare tillsammans med Jan Carsten Gjerløw.

Studien som genomförts av Hystorsys har undersökt Norges största anläggning för energiåtervinning på Klemetsrud utanför Oslo, där brännbart avfall omvandlas till grön el och fjärrvärme. Studien omfattar två modeller; en basmodell där vätgas används för eget bruk inom anläggningen och en modell där vätgasstrukturen även inkluderar en tankstation med kapacitet för 20 bussar.

– Vi kan se att lönsamheten i att byta ut fossil energi mot vätgas är tätt knuten till i vilken omfattning man väljer att använda vätgasen. Ekonomiskt ser vi en fördel för en utbyggd infrastruktur, men även om vätgasen bara används inom anläggningen innebär det en reduktion av koldioxidutsläpp motsvarande 1 250 liter eldningsolja om dagen, säger Jon Eriksen.

Här kan du läsa mer om rapporten.

Bild ovan: Arbetsgruppen bakom rapporten