/, Bussar/Stor potential för bränslecellsbussar

Stor potential för bränslecellsbussar

Bränslecellsbussar som tankas med vätgas har många fördelar och potentialen är stor; alla bussar skulle kunna bytas mot vätgasbussar om rätt infrastruktur fanns på plats.

bussfakta

Ladda ner Vätgas Sveriges faktablad

Det är viktigt att dra nytta av de specifika fördelarna med olika miljövänliga drivmedel för bussar. Batteribussar som laddas vid ändhållplatser kan användas på linjer som inte kräver flexibilitet och kör i städer, vilka kan kompletteras med vätgasbussar på andra sträckor där emissioner fortfarande är viktigt. Detta kan även kompletteras med biodrivmedel där de lokala utsläppen är mindre viktiga. Bränslecellsbussarnas enda utsläpp är ren vattenånga.

Tankning av bränslecellsbuss
Räckvidden för bussarna är tillräckligt för att tanka bussarna en gång per dygn, vilket görs när de parkerar för natten eller körs fram på morgonen. Det finns två typer av tankning; snabbfyllning som går på ungefär 5-10 minuter där flera bussar delar på en station och långsamfyllning över natten där varje buss har ett eget tankmunstycke inkopplat. Vilken som väljs beror på hur bussdepån är utformad och hur tidtabellen är uppbyggd. Vätgasen kan produceras på plats eller centralt för att sedan distribueras. Eftersom bussar har ett förutsägbart och kontinuerligt körmönster gör det att produktion på plats till exempel med hjälp av vatten och el kan optimeras på ett kostnadseffektivt sätt.

Hur mycket drar bussen?
En buss som kör i stadstrafik använder betydligt mindre vätgas än en som kör på lands- eller motorväg.

  • En 12 meter lång buss i stadstrafik drar ungefär 6.5 kg vätgas/100 km, medan en 12-18 meter lång buss i blandad körning drar mellan 8-10 kg/100 km.
  • Vätgaspriset är idag 70-90 kr/kg vid tankstationen, men priset kan komma att sjunka beroende på framställningsmetod och hur bränslet kommer att beskattas.
  • Bränsleförbrukningen har gått tydligt neråt det senaste årtiondet, och denna utveckling kan förmodas fortsätta.

Bränslecellsbusslinjer i Europa
Runt om i Europa pågår många projekt med bränslecellsbussar. Oslo, Köln och Aberdeen är några av de städer som kör emissionsfria bussar tankade med vätgas. Här kan du läsa mer om pågående bussprojekt. 

Tillverkare

  • Solaris
  • VDL
  • Daimler
  • Toyota
  • Van Hool
2018-12-20T11:13:08+00:002017-04-07|Bränslecellsfordon, Bussar|