Se filmen hur vätgas som drivmedel kan minska transportsektorns koldioxidutsläpp.

Filmen är en del av det utbildningsmaterial riktat mot högstadiet som tagits fram inom det EU-finansierade projektet the Blue Move for a Green Economy. Utbildningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, läs mer om det här.