/, Fossilfri, Industri/50 miljoner till koldioxidfri stålproduktion med vätgas

50 miljoner till koldioxidfri stålproduktion med vätgas

Energimyndighetens har beslutat om ett bidrag på 54 miljoner kronor till det vätgasprojekt som SSAB, LKAB och Vattenfall tagit initiativ till för att göra stålindustrin koldioxidfri. Företagen satsar själva 45 miljoner kronor.

Målet är en koldioxidfri stålproduktion genom att ersätta kol med vätgas i framställningen av stål. En förstudie löper under 2017, följt av en planerad pilotanläggning med tester 2018-2024 och ett större demonstrationsprojekt 2025-2035.

– Det är ett högriskprojekt, det är långsiktigt, det kräver mycket forskning. Men det har potential, säger Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör, till Altinget.

SSAB, LKAB och Vattenfall driver forskningsprojektet och företagens egna stora satsning på projektet har varit avgörande för Energimyndighetens beslut att gå in med såpass många miljoner, enligt Brandsma.

Forskningssprojektet kommer innebära att många delar av samhället utöver järn- och stålindustri påverkas, bland annat landets energisystem då det kommer behövas stora mängder förnybar el. Resultaten kring produktion, hantering och lagring av vätgas väntas också komma till nytta för andra sektorer, som transporter och kemiindustrin.

2017-03-02T12:22:27+00:002017-03-02|Forskning och utveckling, Fossilfri, Industri|