//Infrastrukturdirektivet för alternativa drivmedel

Infrastrukturdirektivet för alternativa drivmedel

Den 17 november antogs den nationella handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa drivmedel inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen.

Här kan du läsa planen.

Varje medlemsstat inom EU ska i enlighet med artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen anta ett nationellt handlingsprogram för utvecklingen av marknaden för alternativa drivmedel inom transportsektorn och utbyggnaden av den tillhörande infrastrukturen. Denna handlingsplan antogs av Sveriges regering den 17 november 2016.

Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige kommenterar:

”Sverige har nu lämnat in sitt svar på EU-direktivet för alternativa drivmedel. Det positiva i svaret är att vätgas finns med och man skriver att svenska myndigheter ska stödja att aktörer söker pengar till infrastrukturen från vissa EU-program, även om man inte lovar att medfinansiera sådana projekt.

Kritiken mot det svenska svaret har redan varit stark. Det är en enad syn från de olika organisationer som jobbar med de alternativa drivmedlen att svaret inte borde få kallas en plan. Det saknas kvantifierbara mål för alla alternativa drivmedel och det finns ingen tidplan för utbyggnaden. Svaret beskriver bara vad Sverige ändå tänker göra genom redan tillkännagivna satsningar. Det rimmar mycket illa med regeringens målbild med att Sverige ska vara ledande i omställningen från fossila drivmedel och vara föregångare med nya teknologier inom området. Handlingen visar att man inte alls har denna ambition.

I direktivet var det mycket tydligt att man skulle synkronisera sina respektive planer mellan grannländerna. Det har Sverige inte gjort trots att våra grannländer har öppna förslag på planer för bland annat vätgastankstationer.

Vi tycker förstås att det är synd att Sverige inte tar chansen och visar i handling det man politiskt säger att man ska göra. Vi fortsätter att utbilda politiker och tjänstemän på myndigheterna för att få dem att våga ta något större steg i framtiden.”

Läs mer: 

DI: EU borde ge Lövin bakläxa

DN: Krav: bygg fler vätgasmackar

 

2018-12-20T11:13:09+00:002016-11-22|Vätgas Sverige|