Vätgas- och bränslecellskonferens i Sandviken

Internationell expertis inom vätgas och bränsleceller samlas i höst i svenska Sandviken. Den 26-27 oktober är staden värd för HFC Nordic, en konferens som sätter fokus på renare transporter och potentialen i vårt energisystem – allt från forskning till marknad.

På talarlistan återfinns bland andra Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, professor Steven Holdcraft från Simon Fraser University, Nils-Gunnar Vågstedt, Senior Manager på Scania, Monique Dunn, Corporate Relations Specialist på Ballard Power Systems, tillsammans med representanter inom näringsliv, universitet och regioner från Island, Skottland, Kanada, Lettland, Danmark, Norge, Finland och Sverige.

– Talarlistan representerar en unik kompetens inom både marknad och avancerade, tekniska framsteg. Det är särskilt roligt att välkomna dem till just Sandviken, där Sveriges fjärde vätgastankstation invigs nu i höst, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige.

I takt med ett stegrande behov av minskade utsläpp från transportsektorn ökar trycket på emissionsfria alternativ som bränslecellsfordon. Nyligen presenterade Vätgas Sverige, Sweco och SP en rapport som konstaterade hur 100 000 fordon som tankas med vätgas, helt fria från skadliga utsläpp, kan vara i trafik fram till 2030. För en bransch i ett tidigt kommersiellt skede, där bränslecellsbilar är en relativt ny syn i Sverige, blir mötesplatser som HFC Nordic viktiga arenor.

– Under HFC Nordic ges möjlighet att träffa internationell expertis och utbyta erfarenheter. Vi ser fram emot många givande presentationer och möten, potentialen är verkligen enorm för klimatvänliga lösningar inom drivmedel och energilagring, säger Björn Aronsson.

Mer information om evenemanget finns på HFC Nordics hemsida.

HFC Nordic anordnas av Vätgas Sverige, Partnerskabet for brint og brændselsceller, Norsk Hydrogenforum, Icelandic New Energy, VTT, samt med stöd av Sandvikens kommun, the Blue Move for a Green Economy, Green Drive Region, FCH-JU, Hydrogen Mobility Europe, SINTEF och OREEC.