Almedalen 2016

Välkommen till årets Almedalsvecka! Vätgas Sverige finns på plats för att under två sessioner sätta fokus på en av vår tids stora utmaningar: Att klara en flexibel energiförsörjningen samtidigt som vi kraftigt ska minska vår klimatpåverkan och de föroreningar vi står för.

Energilagring i vätgas håller på att etablera sig som ett allt mer intressant alternativ. På fordonssidan har vätgasdrivna bränsleceller klivit fram som en viktig ersättare av fossildrivna förbränningsmotorer med ett emissionsfritt alternativ som hämtas sin energi från förnyelsebara energikällor. Redan idag serietillverkas bränslecellsfordon och tankstationer för vätgas byggs runt om i Sverige.

Under två sessioner 4-5 juli under Almedalsveckan visar vi den kompetens som finns att räkna med i vårt land och vad som sker i vår omvärld inom detta område. Till denna vätgasarena välkomnar vi representanter från myndigheter, näringsliv, kommuner och regioner.

Program

Måndag 4/7 kl. 13:00-15:00, Glassmagasinet, Skeppsbron 12
Fossilfri transportsektor: Bränslecellsfordon och vätgasinfrastruktur

Tisdag 5/7 kl. 10:00-12:00, Glassmagasinet, Skeppsbron 12
Energilagring i vätgas: Lagring av förnybara energikällor för elproduktion med bränsleceller

Arrangörer: Vätgas Sverige, PowerCell, Axator, Impact Coatings, Sandvik,

 

Foto: © CC BY-SA 2015 ”Almedalen 2015”, av Jan Ainali.