/, Vätgas Sverige/Skattereduktion föreslås för bilar med låg klimatpåverkan

Skattereduktion föreslås för bilar med låg klimatpåverkan

Regeringens utredare har lagt fram ett  förslag om ett Bonus-Malussystem för personbilar och lätta lastbilar i Sverige. Bonus för fordon med låg klimatpåverkan som ges en större stimulans än idag och malus för fordon med särskilt höga utsläpp som får finansiera reformen med höjd beskattning.

SOU2016-33_small

SOU 2016:33

Bonus föreslås att ges i form av en supermiljöbilspremie som höst är 60 000 kr och stegvis sjunker till 45 000 kr och 35 000 kr.

Malus ska istället märkas som höjd skatt på fossildrivna bilar. För så kallade hållbara biodrivmedel föreslår utredaren en bonus i form av skattelättnad jämfört med dagens nivå.

Enligt förslaget bör vätgasdrivna bränslecellsbilar rimligtvis räknas in i nollemissionsfordon och därmed vara berättigade till den högsta premien 60 000 kr vid inköp.

Vätgas Sveriges intryck av utredningen är överlag positivt, men lyfter fram några punkter där förslaget behöver utvecklas och gå längre.

– Bränslecellsbilar måste tydligt nämnas och vi efterlyser en högre premie för nollemissionsbilar. Eftersom vi har en fossiloberoende fordonsflotta som mål är det rimligt att nollemissionsbilar premieras högst. Vi anser också att ett Bonus-malus-systemet för fordon måste följas av ett bonus-malus för bränslen där förnybara bränslen är vinnare över fossila, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Då det råder politiskt enighet mellan blocken om att ett bonus-malus-system bör införas anser Vätgas Sverige att systemet bör införas tidigare än den föreslagna starten 2018, för att inte riskera att fastna i valupptakten.

Vätgas Sverige är remissinstans för betänkandet (SOU 2016:33).

2018-12-20T11:13:10+00:002016-05-09|Utredningar, Vätgas Sverige|