/, Järnväg, Stationära bränsleceller/Toshiba ska leverera energilager med vätgas till Japan Railway Company

Toshiba ska leverera energilager med vätgas till Japan Railway Company

Enheten ska använda solpaneler kopplade till en elektrolysör för att producera vätgas. Denna lagras sedan i tankar för att på natten användas i en bränslecell. Systemet blir helt fristående från elnätet, där syftet är dels en övergång till förnyelsebar energi, dels större redundans i järnvägsnätet vid jordbävningar.

Energilagringsenheten kommer att byggas i fyra olika modeller; en för att produktion inte ska störas (BCP, den modell som nu kommer att användas till japanska järnvägsnätet), en för semesteranläggningar, en för avlägsna öar och en för kontor.