Ny rapport tar tempen på bränslecellsindustrin

Tillväxtanalys har sammanställt en läsvärd rapport om bränsleceller runt om i världen. Rapporten baseras på den kontinuerliga omvärldsbevakning som görs brett i de olika länder som berörs.

Vätgas Sverige kommenterar:

Rapporten ger en bra översikt av och inte minst inblick i statliga subventioner på de marknader där mest händer inom bränslecellsindustrin.

Eftersom rapporten bygger på kontinuerlig bevakning är några siffror daterade, såsom antalet mikrokraftvärmesystem i Japan som numer uppgår till över 140 000 stycken. Utvecklingen av bränsleceller för fordon i Tyskland kan heller inte sägas ske i liten skala, med den senaste tidens uttalanden från Daimler och Audi om buss- och bilmarknadsintroduktion 2018 respektive 2017 i åtanke.

Rapporten innehåller även en del om forskning, utveckling och produktion i Sverige. I denna del fastslås att det inte sker någon forskning, utveckling eller produktion på bränsleceller här. Detta trots att företag som svenska PowerCell och Sandvik utöver forskning och utveckling levererat åtskilliga bränslecellssystem respektive material till bränsleceller, både till fordonsindustrin och för stationär energilagring.

Tesen i rapporten, att det behöver satsas mer offentliga medel på energilagring i batterier och bränsleceller, stämmer mycket väl. De svenska företag som arbetar med detta behöver stöttas för att ha en chans i den internationella konkurrensen, likaså för att skapa goda förutsättningar för nya att ge sig in på marknaden i Sverige.