/, Forskning och utveckling/Pilotstudie om energilagring i Göteborg

Pilotstudie om energilagring i Göteborg

PowerCell har tillsammans med Vätgas Sverige, Wallenstam och Midroc Automation inlett en studie för att ta fram ett system som kan mellanlagra överskottsenergi från vind- och solenergi. Genom elektrolys ska man av överskottselen framställa vätgas, som sedan lagras på tank. Vätgasen kan sedan användas i en bränslecell och alstra ny el och värme under molniga och vindstilla dagar.

I omvandlingen uppstår biprodukter i form av värme och syrgas som går att ta tillvara på. Värmen passar för fjärrvärmenätet och syrgasen som är mycket ren kan komma till användning för exempelvis sjukhus. Vätgas som inte behövs i elnätet kan säljas vidare som fordonsbränsle.

Under 2016 ska ett exempel på systemet demonstreras vid PowerCells lokaler i Göteborg.

Här kan du läsa pressmeddelandet från PowerCell.

2016-03-15T13:28:39+00:002015-12-15|Energilagring, Forskning och utveckling|