//Ljus framtid för vätgasbilen

Ljus framtid för vätgasbilen

Publicerad i ETC 14 dec 2015:

I Skandinavien är användningen av fossila bränslen i transportsektorn den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växthusgaser. För att förändra detta behöver vi ersätta fossila drivmedel med emissionsfria alternativ som hämtas från förnyelsebara energikällor. Här har vätgas pekats ut av bland andra EU-komissionen som ett av de viktigaste alternativa drivmedlen.

Genom att använda vätgas (H2) med bränslecellsteknik får man avgasfria bilar och bussar där utsläppen är H2O – rent vatten. En vätgasbil går snabbt att tanka, den har lång räckvidd och ger inga lokala emissioner. Vätgas ger heller inte några klimatpåverkande utsläpp vid framställningen, förutsatt att fossilfri el från exempelvis vind, sol och vatten används.

Om fler väljer vätgasfordon i de fall ett motorfordon behövs är det alltså ett bra val för klimatet och för människors hälsa.

Vätgasbilen befinner sig idag i ett tidigt kommersiellt skede. Med det följer också många rykten och icke-kunskaper bland de som satt sig att recensera den.

Under rubriken ”Varning för vätgasbilen”  tog sig ETC ledarredaktion den 27/11 an ämnet. Här står det att billig vätgas görs av fossilgas vilket leder till en ny fastlåsning vid fossil energi.

I samtliga av våra nordiska länder har vi en överenskommelse om att den vätgas som används som drivmedel för fordon ska ha ett fossilfritt ursprung. Så är det också på de tankstationer som är i drift idag i Sverige. Vi har också sett att merkostnaden för att välja fossilfri vätgas är marginell.

Den initiala infrastruktur som vi bygger idag är till största delen finansierad av EU-pengar och privata medel. För att hjälpa till att etablera tekniken behöver vi förespråka och arbeta för en satsning på infrastrukturutbyggnad och fordonsutveckling.

Vi kommer därför jobba på för att bearbeta regelverk, utveckla styrmedel och öka kunskapen om vätgas som bränsle, så att ETC om två år kan ha ett nytt ledarstick med rubriken ”Hurra för vätgasbilar”.

Björn Aronsson
Verksamhetsledare Vätgas Sverige
2018-12-20T11:13:11+00:002015-12-14|Debatt|