//Försäkringsbolag försäkrar elproduktion från stationära bränsleceller i USA

Försäkringsbolag försäkrar elproduktion från stationära bränsleceller i USA

I takt med att alltfler stationära bränsleceller installeras i USA hos användare som eBay, Apple och Google ser även försäkringsbolag affärsmöjligheter.

Försäkringen bygger på att produktion för en 15-årsperiod garanteras, i det fall tillverkaren inte kan hålla sin garanti. Detta betyder två saker; dels att försäkringsbolaget bedömer att det är en låg risk att bränslecellstillverkaren inte kan hålla sin garanti, dels att det blir enklare att på ett säkert sätt räkna på investering i och drift av stationära brämnsleceller.

Det nämns inte vilken bränslecellstillverkare det rör sig om, men de använder termen “fuel cell server” på samma sätt som Bloom Energy, som dessutom är den leverantör som skaffat flest prominenta kunder med relativt storskaliga anläggnignar i USA. Bloom energy använder SOFC, d.v.s. högtemperaturbränsleceller som normalt drivs med naturgas eller i vissa fall biogas.

2016-03-15T13:33:47+00:002014-10-02|Stationära bränsleceller|