//Vätgasleveranser till telecom

Vätgasleveranser till telecom

IGX-gruppen har startat Hydrogen Fuelling Services, med ett distributionsnätverk för vätgas i hela Kalifornien. Tjänsten är tänkt att användas av företag som har reservkraft i form av bränsleceller installerad vid mobilbasstationer. Påfyllningarna sker med en tubtrailer som tankar över vätgas från komposittankar med högt tryck till de tuber på plats som börjar ta slut.

Strömavbrott är betydligt vanligare i Kalifornien än i Sverige, vilket gör att bränsle behöver fyllas på relativt ofta. Just distribuering av bränsle har lyfts fram som en utmaning för vätgas som bränsle i reservkraft, eftersom den traditionella metoden är att byta ut ståltuber och dessa står ofta på byggnaders tak eller på andra svårtillgängliga platser. Speciellt i storstäder är det vanligt med basstationer på hustak, och just där är också effektbehovet som störst då många användare nyttjar samma basstation.

2016-03-15T14:10:22+00:002013-09-10|Distribution|