//Isle of Wight siktar på självförsörjning 2020

Isle of Wight siktar på självförsörjning 2020

Den sydbrittiska ön Isle of Wight har för avsikt att göra sig oberoende av införsel av mat, energi och bränsle till år 2020. Ambitionen är också att de ska bli den första hållbara regionen i Storbritannien. Detta uttrycks i en avsiktsförklaring mellan miljöteknikföretaget ACTA och EcoIsland Partnership, Community Interest Company.

En viktig del för att åstadkomma detta är att säkra öns energitillgångar genom en effektiv infrastruktur för den lokalt producerade energin, något som ska göras med vätgas som lagringsmetod. Till att börja med ska ACTA och Ecoisland utföra ett testprojekt för lagring av förnybar el för hemmabruk i ett av öns 65 000 hushåll. Blir resultatet lyckat kommer företagen att samarbeta för att tekniken ska kunna användas av uppemot hälften av hushållen på Isle of Wight samt ytterligare öar, som Jersey, Fiji och Seychellerna.

Energin ska framställas med elektrolys av el från solpaneler på taken. En bränslecell ska sedan, efter behov, omvandla vätgasen till elektricitet till huset.

Projektet ska påbörjas i under våren 2013 och pågå i ungefär tre månader. ACTAs elektrolysör ska kopplas ihop med ett 5 kW bränslecellssystem från Dantherm. Målet är att Isles of Wights smart grid infrastruktur även ska distribuera den lokalt producerade och lagrade energin till andra delar av ön, där den för tillfället behövs. På så sätt stärks öns möjlighet att bli självförsörjande på förnybar energi ytterligare.

2016-03-16T09:03:58+00:002013-02-22|Energilagring|