Under ombyggnad

Vätgas Sveriges hemsida ligger tillfälligt nere för en större uppdatering.
Vi beräknar kunna publicera vår nya hemsida igen senast måndag morgon.

Du når oss under tiden på:

Björn Aronsson, verksamhetsledare, tel 0704-71 99 50 bjorn.aronsson@vatgas.se
Linda Nilsson, projektledare Blue Move, tel: 031-334 37 71 linda.nilsson@vatgas.se
Erik Wiberg, omvärldsanalytiker, tel: 0703 – 04 01 01 erik.wiberg@vatgas.se
Charlotte Askari, kommunikation, tel: 0739-47 53 27 charlotte.askari@vatgas.se

Hydrogen Sweden website is undergoing scheduled maintenance.
Sorry for the inconvenience.